Glamour, glamour, glamour………w San Francisco.

Wszystkie zdjęcia z http://www.magazinec.com/