Czy wiedzieliście, że baterie na początku są złote? Kompletnie o tym nie myślałam, ale w zeszłym tygodniu podczas wizyty w fabryce armatury Hansgrohe zobaczyłam proces produkcji (więcej szczegółów w następnym poście). Dopiero na samym końcu już po wyszlifowaniu złote baterie poddawane są odpowiedniej kąpieli, która daje im ostateczny kolor, najczęściej chrom, ale również wiele innych. Zachwyciła mnie ta ilość złota w prostych formach, bo ja skrycie (no teraz już nie) i od dłuższego czasu myślę o złotej baterii i czekam na odpowiedni projekt. Bardzo mi się podoba połączenie ponadczasowych, prostych przestrzeni ze złotem, efekt jest naprawdę cudowny, kto chętny?

Did you know that taps at the beginning of production are
gold? I completely haven’t thought about it, but last week during a visit to
the Hansgrohe factory I saw the production process (I will put more details in
the next post). Only at the very end after grinding the gold taps are
subjected to proper bath, which gives them the final color, usually chrome, but
also many others. I loved the amount of gold in simple forms, because I
secretly (well, not anymore), and for a long time, think of the gold tap and
wait for the right project. I really like the mix of modern, simple space with
gold, the effect is really wonderful, don’t you think?

Bateria Evo, Swoon
Bateria Axor Starck Organic, producent Hansgrohe

Bateria projektu Matteo Thun/Antonio Rodriguez dla Zucchetti
Bateria Edge, Watermark Design Studio

Bateria Purist, producent Kohler

Bateria prysznicowa, producent Vola

  Bateria Venezia, producent Fantini