“KRÓTKI
WIERSZ O PRZEMIJANIU”
A czas płynie…
płynie jak wody
wielka rzeka,
milionami kropli,
co spłynęły łzą
spod oka.
Smutku i radości
łzy
pienią się i
kłębią.
W górze niebo
błękitem marzeń lśni.
Na dnie cierpień
czarna wstęga.
                      Czesław
Miłosz