Niemiecki architekt Niels Schoenfelder planował trzymiesięczny wyjazd do Indii, którego celem był nadzór projektu. Trzy miesiące zamieniło się w kilkanaście lat, dzięki czemu powstał ten dom. Jak zbudować dom w miejscu, gdzie temperatury latem dochodzą do 45 stopni? Myślę, że właśnie tak. Beton na ścianach i posadzce, który nawet podczas upalnego lata jest chłodny. Pewnie dlatego właściciele uwielbiają chodzić po nim boso.

German architect Niels Schoenfelder was planning three months trip
to India in order to supervised new project. Three months turned to more than
10 years, and as a result we can admire now this modern, Indian house. How to
build the house when most of the year the weather is pretty hot? I guess like
this. Choosing concrete walls and floor it is a guarantee for cooling effect even
during summer, I guess that the reason why the owners love to walk inside bare
foot. 

Wszystkie zdjęcia z: tutaj i tutaj