Praca nad nowym projektem zachęciła mnie do chwilowej refleksji……kiedy wiem, że już wiem? To tak jak z ceglaną ścianą. Od początku wiedzieliśmy, że taka będzie i ja i właściciele, oglądaliśmy różne opcje i tak z czasem, oni jeszcze nie, a ja już zrozumiałam, że dla nich najlepsza będzie w kolorze czarnym i nie dlatego, że mają czarne charaktery, wręcz przeciwnie, ale dlatego, że nic jak czarny nie odda głębi ich osobowości. Miała być ceglasta, a będzie czarna, co wy na to?

Working on a new project
encouraged me to momentary reflection …… when I know that I know? It’s like
with this brick wall. From the beginning we knew that there will be a brick
wall and I and the owners, we watched the various options, and over time I’ve
realized that for them the best will be in black and not because they are villains,
but quite the opposite. I have realized that nothing like black will give the
depth of their personality. So from clay wall , we got to black , what do you think
?

Żródło: tutaj